Hvad betyder afståelse for dig

Begrebet afståelse betyder, at man som lejer betaler et vist beløb for at overtage en eksisterende lejekontrakt på eksempelvis et butikslejemål.

Fordelen ved afståelse er, at man som ny lejer potentielt overtager et lejemål med omsætning og en fast kundekreds straks fra dag ét, samt at man dermed også har et bedre overblik over, hvordan man skal budgettere.

Hvis du skal betale afståelse, bør du få fuld afklaring over, hvordan og over hvilken tidsramme du kan tjene afståelsessummen ind.

Hvad dækker afståelsessummen

Afståelse på en forretning afkræves som oftest af udlejeren grundet attraktiv beliggenhed, eksisterende god kundekreds, inventar med stor værdi etc.

Lejekontrakten specificerer, hvad du præcis må bruge lejemålet til, og det er ofte med henblik på drift af en lignende forretning, at en udlejer kræver afståelse.

Afståelse indgår som en fast del af lejekontrakten. Du bør gøre dig det bevidst, om lokalerne, du er interesseret i, nu også er hele eller dele af afståelsessummen værd. Hvad er årsagerne til, at butikken søges afstået: Færre kunder? Faldende omsætning? Etc.