Hvad må du bruge dit forretningslokale til

Hvis du har fundet egnede lokaler til din forretning, er der lige et par ting, som du må tjekke og have afklaret, inden du lejer dem.

Først som sidst må du have det på det rene med udlejeren, om du må bruge butikslokaler til det formål, som du planlægger.

Det er nemlig langt fra alle lejemål, som kan godkendes til pizzaria, café, undervisning eller produktion af produkter med videre.

Muligheder og begrænsninger

Udlejer har selvsagt krav på at få præciseret, hvad butikslejemålet skal bruges til, ligesom du omvendt har ret til nøjagtigt at kende mulighederne såvel som begrænsningerne ved lokalet.

Om du eksempelvis må ændre fysisk på forretningens ydre eller indre i form – f. eks. markise, interiør, køkken, fødevareopbevaring, vvs og andre installationer osv..

I mange tilfælde skal der indhentes tilladelse hos ikke blot udlejer, men også hos lokale myndigheder – omstændigheder, der kan have/ få betydning for udformningen af din kontrakt og i forbindelse med en senere afståelse etc.