Butikslokaler til leje i Aarhus

Demografi og by

Befolkningstallet i Århus har udviklet siden 1672 fra 3,474 til over 256.000 i 2013. Med denne udvikling er der naturligvis kommet mange flere butikslokaler til leje i Århus også. Bl.a. har der været vækst pga. den nye motorvej mellem Randers og Haderslev. Aarhus har været hjemsted for en del indvandrere siden 2005 har tallet været over 10% for kommunen, og dette tal stiger støt. De fleste århusianere er kristne med et mindretal af muslimer.

Infrastruktur og butikslokaler til leje

Når du overvejer at leje i butikslokaler i Århus er det naturligvis vigtigt at kunne komme til og fra byen og sit butikslokale, og på samme tid at kunder kan komme let til området. Infrastrukturen i Århus er heldigvis veludbygget og har haft stor udvikling de sidste par år. Den kollektive trafik er også imponerende med mange nye bybuslinjer der drives af Midttrafik også til gavn for alle butikslokale ejere.

Vikingebyen

Et af de ældste arkæologiske fund i Århus er gladsperler og nedrgavede huse. De er et af de første tegn på at Århus altid har været en handelsby. Der er bl.a. fundet udgravninger for en kæmpe handelsplads dateret til omkring år 850. Her fandtes altså allerede mindre bysamfund fra før begyndelsen af 800 tallet og du kan derfor med god samvittighed etablere din butik til leje i vikingebyen Århus og være med til at videreføre en gammel handelsmæssig tradition.

Find butikslokaler til leje i Århus nær den gamle Vikingeby.