Når du skal skrive lejekontrakt

Er klar til at indgå kontrakt på din ny butik?

Så er det i dag et must, at du får professionel rådgivning af en advokat eller anden med kendskab til lejeloven.

Lejeloven er et komplekst regelsæt, der kræver, at der som oftest skal tages en række forbehold for at undgå, at din lejekontrakt kan blive en belastning for dig – f.eks. hvis du skal fraflytte lejemålet.

Derfor anbefales du indtrængende at sikre dig juridisk bistand fra en advokat med speciale i det lejeretlige område.

Forbehold og forholdsregler

Advokaten hjælper dig med en grundig gennemlæsning af kontrakten og sikrer, at de rigtige forholdsregler bliver taget.

Desuden kan advokaten agere din hovedforhandler i forbindelse med lejekontrakten, sådan at du sikrer dig mod eventuelle faldgruber, der kunne risikere at blive en belastning for dig og din forretning.