Lejerne står stærkest i storbyerne

Lejerne står stærkest i storbyerne

Tomgangensprocent beskriver hvor stor en del af lokalerne i et området der står ledige. Denne er generelt set lav i Danmark, men København trækker i modsatte retning.

Det spænder bredt i kongeriget

Ses der på tomgangsprocent rundt om i landet, ligger landsgennemsnittet på 5,8 % (1. Juli 2016). Generelt set er Danmark gode til at få udnyttet eksisterende lokaler før der opføres nye. Eksempelvis er tomgangsprocenten i Vest- og Sydsjælland på blot 3,4 %, svarende til 517 ledige lokaler, med et area på 420.000 kvadratmeter. Fyn klarer sig også pænt, og har kun 621 ledige lokaler, svarende til en tomgangsrate på 5,4%.

Ses her dog på storbyerne København og Århus, er billedet dog et helt andet, at Østjyllands tomgang ligger på 6,4%, og er højere i selve Århus. Helt skidt ser det dog ud i Københavnsområdet, da tomgangen her er 12,7%, grundet 881 ledige lokaler.

Lejerne er vinderne

Der er meget at hente som lejer af erhvervslokaler i områder om stor tomgangsprocent. I større byer står mæglere typisk med lejemål, som de meget gerne ser udlejet hurtigt, grundet utålmodige klienter. Ligesom der gives prisnedslag ved salg af private boliger, gives der også prisnedslag i leje for at få lukket en aftale.

Specielt i København er der penge at hente, da tomsgangsraten er steget fra 11% i 2013 til de 12,7% i 2016, da markedet er præget af stor konkurrence. Med andre ord sætter udbud og efterspørgsel prisen – hvilket ligger til lejerens fordel i det nuværende marked.

Ved at have tålmodighed, og måske være en smule stædig kan du givetvis presse dine lejeomkostninger ned, da lejeren i det nuværende marked vejer mest på vægten.