Forbrugerpriserne stiger svagt

Forbrugerpriserne stiger svagt

Forbrugeren er den store vinder af første kvartal i 2016, til trods for at forbrugerprisindekset (med basis i 2015) er over 100 gennem de første 5 måneder af året.

Store besparelser på forbrugervarer

Ifølge Danmarks Statistik er forbrugerpriserne for 2015 og 2016 næsten identiske. Herved er priserne på varerne på samme niveau som i 2015. Dog er priserne ikke identiske for 2015 og 2016, da her ses store prisnedgange på flere områder. Eksempelvis peger flere større områder på, at forbrugeren skal have mindre beløb op at pengepungen. Sammenlignes prisniveauet på tøj og sko i april måned for 2015 og 2016, ses et fald på 3,9%. Denne post er dog normeret til kun at udgøre 4,56 % af forbrugerens budget. Dertil ser det ud til, at EU reguleringerne vedrørende priserne på kommunikation bærer frugt, da der i samme periode ses en nedgang på 3,5%. Samtidig ses en nedgang i fødevarepriser fra april 2015 til april 2016 på 0,3%.Dog ses også mindre stigninger på de store poster, som hovedsageligt udligner andre prisnedgange. Boligomkostninger er i perioden stedet 0,7 %, men udgør normeret set næsten 30 % af et husholdningsbudget.

Forbrugeren er vinderen

Tiltrods for at forbrugerprisindekset i starten af 2016 er på et højere niveau end i 2015, er forbrugeren stadig vinderen. Dette skyldes at BNP er steget mere end prisniveauet i første kvartal af 2016. Realvæksten i første kvartal 2016 udgør 0,7, altså BNP minus inflationen. Samtidig ligger forbrugerprisindekset på samme niveau som i 2015, hvilket vil gavne efterspørgslen indenlands.

Ses på den seneste Brexit afstemning, så vi et fald i det britiske pund, hvilket medfører lavere forbrugerpriser på varer fra Storbritannien. Dette kan medføre, at danske forbrugere vil benytte de “overskydende” penge i pungen, på cafébesøg eller shopping, som følge af lavere priser på dagligdagsprodukter, som eksempelvis medicin som er faldet med 1,5%.

Butikkerne som stadig står for langt den største del af dagligvaresalg og generelt salg af forbrugsgoder, vil kunne mærke et øget salg som følge af de ubrugte penge i forbrugerens pengepung.